Historie

Pro doplnění "Historie" bych byl velice rád, dokáže-li mi někdo zodpovědět tyto otázky:

  1. Kolik se vyrobilo ČZ 98/37 celkem?
  2. Jaký byl nástupce motorového kola ČZ 98/37?