Fiat 600

Nový Fiat měl technicky velmi pokrokový a lehký motor. Pro zvýšení stability a hospodárnosti byl vyroben s pokud možno malým počtem jednotlivých součástí. Např. koleno sacího potrubí bylo zalícováno přímo do odlitku hlavy válce a na potrubí byl přímo montován karburátor.


netopyr.gif (12403 bytes)Netopýr