Historie

První automobil továrny byl Jawa 700 vyráběný v licenci DKV. V polovině 30. let se konstruktéři firmy snažili navrhnout malý vůz Jawa 500. Zvykem v Jawě bylo, že konstruktéři mohli vznášet připomínky a vylepšení i k projektům, na kterých nepracovali. Takto vznikl i Minor.

Do továrny byl přijat mladý konstruktér Zdeněk Pilát. Původně se měl věnovat pouze leteckým motorům, ale byl požádán o ohodnocení návrhu Minoru. Základní koncepce podle tehdejších zvyklostí mladému konstruktérovi nevyhovovala. Motor byl příliš velký, rozvodovka, převodovka a motor za sebou za přední nápravou, což nezaručovalo dostatečné zatížení přední hnané nápravy.

Letecký konstruktér navrhl lehký dvouválcový motor umístěný mimo osu vozu, na nějž navazovala převodovka s rozvodovkou v jedné skříni. Celý agregát byl před přední nápravou. Zdvihový objem motoru byl zvětšen na 600 ccm. Návrh byl pro svou jednoduchost přijat, jenom bylo třeba přepracovat umístění motoru do osy vozu, což se také stalo a návrh byl realizován jako prototyp. Koncepce se ukázala jako velmi dobrá. Agregát umožňoval velmi dobré využití prostoru a bylo možno jej umístit i za zadní nápravu. Toto řešení bylo využito o 25 let později při výrobě legendárního Mini Morrise.

Pro posouzení byly vyrobeny dva prototypy se shodnou karoserií. Jeden s Pilátovým motorem, druhý s motorem klasické koncepce. Tehdy módní karoserie nedokázala využít přednosti Pilátova řešení a motor v ní vypadal ztraceně. Nakonec, po dlouhém rozhodování, byla dána přednost ortodoxnímu řešení. I tak byl Minor velmi dobrým automobilem a pro továrnu velkým přínosem.

Do začátku války bylo vyrobeno celkem 1 990 vozů. Krátce po skončení války přišli Minory opět na trh díky tomu, že továrna rozpracované díly nezničila, jak nařídili Němci, ale schovala si je. Po válce bylo vyrobeno ještě 710 vozů.

První modely Minoru stály 16 000 korun, o rok později 16 950 korun. Po válce se prodávaly za 35 500 korun.