Podklady a literatura

Literatura:

Zde je uveden seznam literatury, z nichž jsem čerpal informace a literatura, které pojednává o automobilech Škoda Spartak - Octavia. Veškeré knížky zde uvedené kromě knihy od Z. Mauermanna jsou k dispozici ve Státní technické knihovně v Praze.

Údržba a opravy automobilů Škoda od Jaroslava Andrta je skvělý podklad pro práci na automobilech Spartakem počínaje přes Octavie a Felicie, 1202 konče. Najdete zde valnou většinu informací potřebných i pro složitější opravy.
Vyšlo v roce 1972.

Osobní automobily škoda od Z. Mauermanna je méně povedená publikace. Je v ní méně technologických postupů pro složitější opravy, ale jsou v ní podrobné nákresy, které nejsou v některých případech uvedeny v první publikaci. Celkově se obě knihy výborně doplňují.
Vyšlo v roce 1964.

Škoda 440 až Škoda Octavia-combi, opravy, seřizování a údržba svépomocí od M. R. Cedrycha a B. Štilce je velmi podrobná publikace. Jsou v ní zajímavé návody k amatérským opravám i celkem složitých a přesných součástí, které se dnes již amatérsky neprovádějí. Je zde uvedena velmi důležitá informace, která není snad nikde jinde, a to záměnnost dílů jednotlivých typů Spartaka a Octavií.
Vyšlo v roce 1972.

Atlas československých automobilů od A. Kuby a M. Sprema je čtyřdílná publikace o veškerých automobilech výráběných u nás od počátku výroby automobilů na našem území. O každém automobilu jsou uvedena podrobná technická data a zajímavosti. V knize jsou uvedeny i některé prototypy. Ke každému automobilu je přiložena fotografie.

Autoalbum L&K, atlas automobilů Škoda od B. Štilce a A. Mocka je brožura s fotografiemi nejznámějších vozů Škoda.

Fotografie

Fotografie uvedené ve fotogalerii jsou většinou mým dílem. Zelená Škoda 440 a bílá Octavia typ 59 jsou majetkem Škoda auto muzea v Mladé Boleslavi. Ve fotogalerii jsou dále uvedené fotografie dobových dokumentů, naskenované fotografie z knížek a fotografie stažené z Internetu, takže pokud Vám některá fotografie připadá povědomá, je to možné, neboť jsou zde uveřejněné veškeré obrázky Spartaků, Octavií a Felicií, které jsem sehnal. Bohužel si již nepamatuji, ze kterých adres jsem je stáhnul, ale doufám, že autoři jsou stejní nadšenci pro tyto automobily jako já a nebudou se zlobit, že zveřejňuji jejich fotografie. Tímto jim chci poděkovat a ocenit kvalitu jejich díla.