Historie:

  Současně s vozidlem T87 byl r.1938 představen vůz menší třídy T97, který byl od T87 přímo odvozen. Díky tomu měli mnoho dílů shodných.
  Po obsazení Kopřivnice němci v roce 1938 si osobně němečtí technici odvezli téměř veškerou výkresovou dokumentaci k T97 do Německa. I přesto bylo až do r.1939, kdy byla výroba ukončena, vyrobeno celkem 508ks.
  T97 byl nejmenším vozem třídy s motorem vzadu a výraznými aerodynamickými prvky karosérie.
  Zajímavostí je vytápění teplým vzduchem od motoru, které bylo dodáváno pouze na přání.